Menu Close
Close

FORRÅELSE

Uddyb din forståelse af hvad forråelse indebærer

BEGREBET FORRÅELSE

Refererer til en gradvis nedbrydning af etiske, moralske og kulturelle normer, der kan føre til en negativ påvirkning af relationer, fagrelationer og trivsel – for andre og os selv.

FORRÅELSE ER KOMMET PÅ DAGSORDENEN

Emnet forråelse har taget sin plads i den sociale dagsorden, også i folkeskolen.
Om vigtigheden i at udforske og forstå begrebet forråelse og dets indvirkning på vores handlinger i en arbejdssammenhæng på det sociale område.

Takket være psykolog Dorthe Birkmoses fantastiske bog ”Når gode mennesker handler ondt” samt foredrag om emnet, er forråelse mere italesat end tidligere. Det er godt, fordi aktuel, faglig og solid litteratur, gør det lettere at tale om og adressere dette svære emne.
Både litteraturen og emnet i sig selv kan dog for nogen alligevel virke overvældende i både teorifremstilling, omfang og måske endda give oplevelse af modløshed.

I min egen karriere som socialpædagog og leder har emnet ligget under overfladen. I dag kan jeg se, at sproget og legitimiteten til, at tale om forråelse, ofte har manglet. Derfor har jeg de seneste 5 år inddraget emnet forråelse på mine kurser om Skånsom magtanvendelse & Faglig nødværge.

Hvor forfattere, psykologer og supervisere ofte har en vigtig teoretisk baggrundsviden og vejledende erfaring, har jeg over 20 års praktisk erfaring. Således har jeg både ubevidst og bevidst observeret forråelsen – og selv deltaget ubevidst i den. Skamfuldt, som det kan være at opdage, er det endnu vigtigere at erkende og handle på.

Undervisningstilbud I FORRÅELSE

På mine kurser og temadage i Skånsom magtanvendelse & Faglig nødværge kommer vi ind på begreberne Forråelse, Selvværd & Faglig karakter.

For netop det bevidste og faglige arbejde med hvordan vi opbygger selvværd hos den anden, og hvorfor vi kontinuerligt bør arbejde på vores faglige karakter, er i tæt forening med forråelsen.
Jeg tror på, at vi lever i den etiske fordring – at vi ikke svigter den anden. Og opmærksomheden må være skærpet, når vi ikke er lige og står i en professionel position. Vi kan ikke ikke-påvirke! Derfor bør vores påvirkning være fagligt bevidst.

Ved at forstå, anerkende og handle imod forråelse, kan vi skabe et mere bæredygtigt og omsorgsfuldt samfund.

Tøv ikke med at udforske mine ressourcer, referencer og at kontakte mig for en dialog om hvad jeg kan hjælpe jer med!
Sammen kan vi arbejde hen imod en faglig verden, der fremmer omsorgen i magten.

Jeg tilbyder faglige og vedkommende undervisningsprogrammer, der dykker ned i emnet forråelse.

Dels gennem kurser og temadage i Skånsom magtanvendelse & Faglig nødværge, dels gennem et fokuseret kursus: Forråelse, Selvværd & Faglig karakter.
For netop det bevidste og faglige arbejde med hvordan vi opbygger selvværd hos den anden, og hvorfor vi kontinuerligt bør arbejde på vores faglige karakter, er i tæt forening med forråelsen.

Det fokuserede kursus giver deltagerne mulighed for at:

– Uddybe sin forståelse af hvad forråelse indebærer
– Analysere de faktorer der bidrager til forråelse
– Udforske metoder til at fremme etisk bevidsthed og ansvarlighed
– Drøfte måder hvorpå samt lave workshops om, hvordan vi kan modarbejde forråelsens negative påvirkning

Jeg tror på, at vi lever i den etiske fordring – at vi ikke svigter den anden.
Og opmærksomheden må være skærpet, når vi ikke er lige og står i en professionel position. Vi kan ikke ikke-påvirke! Derfor bør vores påvirkning være fagligt bevidst.

Ved at forstå, anerkende og handle imod forråelse, kan vi skabe et mere bæredygtigt og omsorgsfuldt samfund.

Tøv ikke med at udforske mine ressourcer, referencer og at kontakte mig, for at lære mere om, hvordan du kan tage del i mine undervisningsprogrammer.

Sammen kan vi arbejde hen imod en faglig verden, der fremmer omsorgen i magten.