SKÅNSOM MAGTANVENDELSE

3 TIMERS KURSUS

I løbet af mange års praktisk erfaring som socialpædagog og leder, oplevede jeg, hvordan mange erfarne- og nye medarbejdere samt ledere, står usikre på HVORDAN man PRAKTISK udfører en magtanvendelse korrekt og skånsomt.

Denne usikkerhed kan resultere i

 • unødvendige og ødelæggende konflikter
 • personale der ikke overholder strukturen
 • ødelagte relationer eller manglende relationsopbygning
 • ikke tilladte magtanvendelser og skærpet tilsyn
 • stress og sygemeldinger
 • stor personaleudskiftning

Teoretisk viden og uddannelse indenfor konfliktløsning er vigtigt. Det er dog ikke hvad jeg primært tilbyder her.
Der findes adskillige aktører på dette område, som tilbyder kurser, der kan være omkostningstunge i både planlægning, løn- og tidsmæssigt.
Desuden oplever mange, at den megen information, og evt. adskillige fysiske teknikker – resulterer i forvirring og modløshed.

Du vil som medarbejder på 3 timer lære:

 • at kæde teori/lovtekst/praktik sammen
 • at udføre en fysisk guidning
 • at udføre én fysisk magtanvendelse – uden smerte, og med fokus på relationen og omsorg
 • at udføre frigørelse – selvforsvar som medarbejder
 • at udfylde et Indberetningsskema bedre og mere enkelt
 • at tænke sikkerhed under kørsel med en “urolig” person

Praktisk information

3 timers PRAKTISK Kursus i Skånsom Magtanvendelse

Kursuspris:
Kr. 9800,- ekskl. moms
(Max. 15 personer)
Se betalingsbetingelser nederst

Opfølgingskursus:
Repetition og til nye ansatte
Kr. 8800,- ekskl. moms
(Max. 15 personer)
+ Kørsel ved Statens takst

Geografi:
På jeres adresse eller andet aftalt sted

Efter endt kursus tilsendes kursusbeviser til alle deltagere

Kurset stiller ingen krav til alder og fysisk styrke

KONTAKT

Kursusområdet:

Kontakt mig nu og få et uforpligtende tilbud på et kursus til netop jer!

KONTAKT

Betalingsbetingelser for kursus:

Fakturering og fremsendelse af et kursus sker dagen efter bestillingen. Betalingsfristen er senest 5 hverdage fra
fakturadato.

Regler for afbestilling og ændring af kursusdato

Kunden kan annullere et kursus uden beregning, hvis det sker med minimum 6 ugers varsel.
Annulleres kurset senere end 6 uger før og frem til 4 uger før kursusdatoen, vil 50 % af
beløbet blive faktureret kunden. Ved aflysning senere end 4 uger før kursusdatoen vil det
fulde beløb blive faktureret.
En aftalt dato for et kursus kan som udgangspunkt ikke udsættes. Dog kan ét kursus udsættes
én gang, hvis der er mere end 10 hverdage til datoen for sessionen. Magt & Omsorg
refunderer ikke kursusafgiften i tilfælde af fravær fra en eller flere kursusdeltagere uanset
årsagen til fraværet. Såfremt kunden ønsker at ændre en dato for et kursus, skal dette
meddeles telefonisk til Magt & Omsorg på telefon 27 26 06 26 mellem kl. 9-16 på hverdage,
fredag dog kl. 9-15.
Magt & Omsorg kan i tilfælde af force majeure (herunder sygdom) annullere et kursus frem til
selve kursusdatoen. Magt & Omsorg er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er
tilført kunden i den forbindelse. Magt & Omsorg forpligter sig, i tilfælde af annullering forvoldt
af Magt & Omsorg, til at afholde et nyt kursus inden 4 uger efter et annulleret kursus.

Opbevaring af persondata

Når du/ virksomheden bestiller et kursus, skal du/ I opgive relevant mailadresse, firmanavn
og eventuelt telefonnummer (virksomhedens eller dit eget mobilnummer). Du/
virksomheden samtykker samtidigt til, at vi opbevarer disse data. Dataene anvendes bl.a. til at
fremsende spørgeskemaer, kursusslides, evaluering og diplom. Dine/ jeres oplysninger
videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en
omstrukturering eller salg af virksomheden. Hvis du/ I har brug for at få indsigt i, hvilke data
vi har om dig/ jer, kontakt os venligst. Efter kurset er afholdt, kan du/ I til enhver tid bede om
at få slettet disse data. Dette skal ske ved at sende en mail til magtogomsorg.dk. Vi lægger ikke
selv cookies på hjemmesiden, men har tilladt, at Google Analytics gør det. Det bruger vi til at
generere statistik over brugernes besøg på siden og til at optimere brugervenlighed på
hjemmesiden.