SKÅNSOM MAGTANVENDELSE

3 TIMERS KURSUS

I løbet af mange års praktisk erfaring som socialpædagog og leder, oplevede jeg, hvordan mange erfarne- og nye medarbejdere samt ledere, står usikre på HVORDAN man PRAKTISK udfører en magtanvendelse korrekt og skånsomt.

Denne usikkerhed kan resultere i

 • unødvendige og ødelæggende konflikter
 • personale der ikke overholder strukturen
 • ødelagte relationer eller manglende relationsopbygning
 • ikke tilladte magtanvendelser og skærpet tilsyn
 • stress og sygemeldinger
 • stor personaleudskiftning

Teoretisk viden, uddannelse og praktisk kunnen indenfor konfliktløsning er vigtigt.
Der findes adskillige aktører på dette område, som tilbyder kurser, der kan være omkostningstunge både løn- og tidsmæssigt.
Desuden oplever mange, at den megen information, og  mange fysiske teknikker – resulterer i forvirring og modløshed.

Du vil som medarbejder på 3 timer lære:

 • at kæde teori/lovtekst/praktik sammen
 • at udføre en fysisk guidning
 • at udføre én fysisk magtanvendelse – uden smerte, og med fokus på relationen og omsorg
 • at udføre frigørelse – selvforsvar som medarbejder
 • at udfylde et Indberetningsskema bedre og mere enkelt
 • at tænke sikkerhed under kørsel med en “urolig” person

Praktisk information

3 timers PRAKTISK Kursus i Skånsom Magtanvendelse

Kursuspris:
Kr. 14.000 + kørsel og moms
(For op til ca. 20 personer)
Se betalingsbetingelser nederst

Opfølgingskursus:
Repetition og til nye ansatte
Kr. 9.800 + kørsel og moms
(For op til ca. 20 personer)

Geografi:
På jeres adresse eller andet aftalt sted

Efter endt kursus tilsendes kursusbeviser til alle deltagere

Kurset stiller ingen krav til alder og fysisk styrke

KONTAKT

Kursusområdet:

Kontakt mig nu og få et uforpligtende tilbud på et kursus til netop jer!

KONTAKT

Betalingsbetingelser for kursus:

Fakturering og fremsendelse af et kursus sker dagen efter bestillingen. Betalingsfristen er senest 5 hverdage fra
fakturadato.

Regler for afbestilling og ændring af kursusdato

Kunden kan annullere et kursus uden beregning, hvis det sker med minimum 6 ugers varsel. Annulleres kurset senere end 6 uger før og frem til 4 uger før kursusdatoen, vil 50 % af beløbet blive faktureret kunden. Ved aflysning senere end 4 uger før kursusdatoen vil det fulde beløb blive faktureret.

En aftalt dato for et kursus kan som udgangspunkt ikke udsættes. Dog kan ét kursus udsættes én gang, hvis der er mere end 10 hverdage til datoen for sessionen.
 Magt & Omsorg refunderer ikke kursusafgiften i tilfælde af fravær fra en eller flere kursusdeltagere uanset årsagen til fraværet.
 Såfremt kunden ønsker at ændre en dato for et kursus, skal dette meddeles telefonisk til Magt & Omsorg på telefon 27 26 06 26 mellem kl. 9-16 på hverdage, fredag dog kl. 9-15.

Magt & Omsorg kan i tilfælde af force majeure (herunder sygdom) annullere et kursus frem til selve kursusdatoen. Magt & Omsorg er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført kunden i den forbindelse. Magt & Omsorg forpligter sig, i tilfælde af annullering forvoldt af Magt & Omsorg, til at afholde et nyt kursus inden 4 uger efter et annulleret kursus.

Deltagelse og ansvar                                                                                                                                                                                                                          Deltagelse i kursets fysiske øvelser er på deltagernes, skolens eller institutionen eget ansvar. Således instruerer kursuslederen før de fysiske øvelser, at deltagerne selv skal sige fra overfor øvelserne generelt, eller give kursuslederen klar besked, hvis deltageren har fysiske svagheder. Ud fra denne information vil kursuslederen , uden ansvar, vurderer om deltageren kan deltage i fuldt eller delvist omfang.

Opbevaring af persondata

Når du/ virksomheden bestiller et kursus, skal du/ I opgive relevant mailadresse, firmanavn og eventuelt telefonnummer (virksomhedens eller dit eget mobilnummer). Du/ virksomheden samtykker samtidigt til, at vi opbevarer disse data. Dataene anvendes bl.a. til at fremsende spørgeskemaer, kursusslides, evaluering og diplom. Dine/ jeres oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller salg af virksomheden. Hvis du/ I har brug for at få indsigt i, hvilke data vi har om dig/ jer, kontakt os venligst. Efter kurset er afholdt, kan du/ I til enhver tid bede om at få slettet disse data. Dette skal ske ved at sende en mail til magtogomsorg.dk. Vi lægger ikke selv cookies på hjemmesiden, men har tilladt, at Google Analytics gør det. Det bruger vi til at generere statistik over brugernes besøg på siden og til at optimere brugervenlighed på hjemmesiden.