Om Niels Bräuner

Pædagogisk- og ledelsesmæssig baggrund

“Det er så unødvendigt, at en opbygget relation, kan ødelægges på få sekunder – fordi en konflikt og magtanvendelse håndteres forkert.
Jeg finder det afgørende, at uddannelse på dette område formidles med en faglig pædagogisk- og ledelsesmæssig baggrund.”

Niels Bräuner

Ledelses- og pædagogisk konsulent

Magt & Omsorg giver en nødvendig, efterspurgt og konkret pædagogisk- og ledelsesmæssig uddannelse i, hvordan du praktisk håndterer magtanvendelser.

Kernekompetencer 

  • Uddannet socialpædagog

  • 10 års erfaring som socialpædagog

  • 10 års erfaring som leder

  • Systemisk Leder og Konsulent uddannelse, ved MacMann Berg

At gøre en forskel

Det var et brændende ønske om, at hjælpe udsatte børn og unge med at få det bedre, der var fik mig til, at blive uddannet pædagog for over 20 år siden.
Derfor er dette kursus vigtigt for mig, – at det når ud til flest muligt, som har taget et professionelt ansvar for andre.

Siden 1998 har jeg arbejdet i det socialpædagogiske felt, dels som uddannet pædagog, dels som leder.
Udover en lang række kurser på det pædagogiske område, har min Systemiske Leder og Konsulent uddannelse ved Mac Mann Berg sat sine tydelige spor i min måde at tænke verden.

Det der driver mig, er min nysgerrighed for dét som ikke findes i dag,– kombineret med en ægte passion for at gøre en forskel.

Kompetent baggrund

Det var udslagsgivende for dette tilbud, at jeg genkendte min egen opfattelse i Folketingets Ombudsmand’s opfordring:

”Når brugen af magt på sociale institutioner i nogle tilfælde ikke kan undgås, er det vigtigt, at magtudøvelsen sker så skånsomt og professionelt som muligt. Derfor syntes jeg, at det er vigtigt, at myndighederne overvejer, om der bør indføres krav om en vis uddannelse af medarbejderne i brug af magt.”

Teoretiske kurser i konfliktløsning er mangfoldige. Jeg har selv deltaget på flere, og de er relevante. Viden om konfliktnedtrapning, konfliktforebyggelse, konfliktløsning er helt nødvendigt i arbejdet med mennesker. Særligt når det andet menneske ikke er lige i relationen – endnu mere når der er magt i samspillet.
Mange af mine tidligere kollegaer, medarbejdere og studerende gjorde et fantastisk stykke arbejde – indtil en situation endte i en fysisk magtanvendelse. Der blev det tydeligt, at der ingen professionel uddannelse lå bag – og den ansvarlige pædagogik blev ofte afløst af en tilfældig og uværdig indsats.

Nødvendigt, efterspurgt og konkret

Samlet har jeg oplevet, hvordan ledere og medarbejdere ofte står usikre på HVORDAN man PRAKTISK udfører en magtanvendelse korrekt og skånsomt. Skånsomt – så omsorgen er tydelig, og relationen forbliver ligeværdig, Korrekt – så gældende lovgivning følges
Min undervisning tager sit udgangspunkt i enkelte teknikker, som alle kan udføre – alene og sammen med kollegaer.
Jeg er selv blevet undervist af politifolk og psykologer. Andre kursusudbydere på dette område har baggrund i kampsport og sikkerhedsbranchen.
Kommunale og Regions kurser ligger ofte flere måneder frem i tiden, hvor man kan sende nogle få medarbejdere, og underviserens baggrund kan være mere teoretisk.

Magt & Omsorg giver en nødvendig, konkret og efterspurgt uddannelse i, hvordan du pædagogisk- og ledelsesmæssigt håndterer magtanvendelser.

Kontakt mig nu og få et uforpligtende tilbud på et kursus til netop jer!

KONTAKT