OMRÅDET FOR VOKSNE

Voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne

Lovgivning på området

På området for psykisk udviklingshæmning er der netop i denne tid en særlig situation:
lovgivningen for magtanvendelse har ændret sig pr. 1. januar 2020. Det betyder, at såvel medarbejdere og ledere skal kende til forskellen på før/efter 1. januar 2020, og kunne skelne – også i en akut situation.

I forhold til voksne med udviklingshæmning er det især fire typer magtanvendelse, som er relevante. Det drejer sig om Alarmsystemer, Fastholdelse, Tilbageholdelse i boligen og Optagelse i botilbud uden samtykke.

Magtanvendelsesreglerne er en erkendelse af, at det i yderste tilfælde kan blive nødvendigt med magt, hvis en person med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne ellers risikerer at påføre sig selv eller andre væsentlig skade.

Oplagte fordele ved at bruge Magt og Omsorg:

  • Jeg kommer til jer, og alle medarbejdere får samme viden og træning
  • I vil modtage et 3-timers intensivt og specialdesignet indhold
  • Kurset afholdes når det passer jer
  • Underviseren har relevant baggrund, +20 års erfaring som socialpædagog og leder

“Socialpædagoger rammes mere end nogen anden faggruppe af vold på jobbet.”

(Socialpædagogen.sl.dk Juni 2015)

Video om kursus:

Udfordringens størrelse:

Inden for de seneste 12 måneder har mere end hver tredje socialpædagog været udsat for vold, og knap halvdelen har oplevet at blive truet med vold på jobbet.

Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap, personer med fysiske handicap og specialskoler for handicappede, har næst-flest anmeldelser.
Også når det gælder anmeldelser om psykisk vold, kommer døgninstitutioner for personer med psykiske handicap ind på andenpladsen.

Ifølge de seneste undersøgelser og fagbladet Socialpædagogen, rammes socialpædagoger mere end nogen anden faggruppe af vold på jobbet. Døgninstitutioner indtager en kedelig topplacering som de brancher, hvor der er flest anmeldelser om fysisk vold mod medarbejdere.

Lovgivning på området

“På en arbejdsplads, hvor der er risiko for voldsomme episoder, har ledelsen pligt til at instruere og oplære medarbejderne i at håndtere dem”
(Lov om arbejdsmiljø § 17 og bekendtgørelse om arbejdets udførelse, § 18.)

Magt & Omsorg tilbyder et 3 timers specialdesignet kursus i Skånsom magtanvendelse.

Her lærer man, hvordan man som pædagogisk medarbejder og leder kan håndtere de svære og potentielt voldsomme situationer, der kan opstå i forbindelse med i arbejdet med grænseoverskridende adfærd.
Kurset er primært fokuseret på praktisk undervisning, og mindre på teoretiske konflikthåndtering.
Man vil som kursusdeltager stå bedre rustet til praktisk, at kunne håndtere udad-reagerende adfærd, herunder i sidste ende, at kunne håndtere en magtanvendelse kortvarigt og skånsomt.

Kursusområdet:

Kontakt mig nu og få et uforpligtende tilbud på et kursus til netop jer!

KONTAKT