Menu Close
Close
BETALINGSBETINGELSER OG PRISER

PRISER

KURSUS I MAGTANVENDELSE​

KURSUS I SKÅNSOM MAGTANVENDELSE

PRAKTISK KURSUS I FAGLIG NØDVÆRGE - 3 TIMER

kr. 14.800,-

(+ moms og kørsel) For op til ca. 25 personer

PRAKTISK KURSUS I FAGLIG NØDVÆRGE - 4 TIMER
Kurset på 4 timer adskiller sig fra vores 3 timers kursus ved:

kr. 18.800,-

(+ moms og kørsel) For op til ca. 25 personer

Temadag

om Skånsom magtanvendelse og FAGLIG nødværge

Mange skoler og institutioner booker en temadag om emnet Skånsom Magtanvendelse / Faglig Nødværge.

Temadagen adskiller sig fra vores 3 timers kursus ved flere ting:

Temadagen efterfølges – ligesom 3 timers kursus ofte af et årligt repetitionskursus for tidligere og nye deltagere.
Derved sikres, at arbejdsmiljøloven overholdes, og personalet kontinuerligt oplever kompetence og tryghed. Dette har stor betydning for fastholdelse og rekruttering af personale.

kr. 23.800,-

+ kørsel og moms (For op til ca. 50 personer)

Repetitionskursus

3 timers Repetitionskursus for tidligere kursister og til nye ansatte

Kr. 12.800,-

(+ moms og kørsel) For op til ca. 25 personer

KURSUS I SKÅNSOM MAGTANVENDELSE

PRAKTISK KURSUS I NÆNSOM FAGLIG NØDVÆRGE - 3 TIMER

kr. 16.000,-

(+ moms og kørsel)

KURSUS I SKÅNSOM MAGTANVENDELSE

PRAKTISK KURSUS I NÆNSOM FAGLIG NØDVÆRGE - 4 TIMER
Kurset på 4 timer adskiller sig fra vores 3 timers kursus ved:

kr. 20.000,-

(+ moms og kørsel)

Temadag

om Skånsom magtanvendelse og NÆNSOM FAGLIG nødværge

Mange skoler og institutioner booker en temadag om emnet Skånsom Magtanvendelse / Faglig Nødværge.

Temadagen adskiller sig fra vores 3 timers kursus ved flere ting:

Temadagen efterfølges af et årligt 3-4 timers repetitionskursus for tidligere og nye deltagere.
Derved sikres, at arbejdsmiljøloven overholdes, og personalet kontinuerligt oplever kompetence og tryghed. Dette har stor betydning for fastholdelse og rekruttering af personale.

kr. 25.000,-

+ kørsel og moms

Repetitionskursus

3-4 timers Repetitionskursus for tidligere kursister og til nye ansatte

-15% rabat af tidligere pris

(+ moms og kørsel)

5 timers temadag

Temadag

Mange skoler og institutioner vælger, at booke Magt & Omsorg til, at afvikle en temadag om emnet Skånsom Magtanvendelse.

Temadagen adskiller sig fra vores 3 timers kursus ved flere ting:

Temadagen efterfølges – ligesom 3 timers kursus ofte af et årligt repetitionskursus for tidligere og nye deltagere.

Derved sikres, at arbejdsmiljøloven overholdes, og personalet kontinuerligt oplever kompetence og tryghed. Dette har stor betydning for fastholdelse og rekruttering af personale.

kr. 19.800,-

(+ moms og kørsel) For op til ca. 20 personer

Betalingsbetingelser

Fakturering og fremsendelse af et kursus sker dagen efter bestillingen. Betalingsfristen er senest 5 hverdage fra fakturadato.

Regler for afbestilling og ændring af kursusdato
Kunden kan annullere et kursus uden beregning, hvis det sker med minimum 6 ugers varsel. Annulleres kurset senere end 6 uger før og frem til 4 uger før kursusdatoen, vil 50 % af beløbet blive faktureret kunden. Ved aflysning senere end 4 uger før kursusdatoen vil det fulde beløb blive faktureret.

En aftalt dato for et kursus kan som udgangspunkt ikke udsættes. Dog kan ét kursus udsættes én gang, hvis der er mere end 10 hverdage til datoen for sessionen. Magt & Omsorg refunderer ikke kursusafgiften i tilfælde af fravær fra en eller flere kursusdeltagere uanset årsagen til fraværet. Såfremt kunden ønsker at ændre en dato for et kursus, skal dette meddeles telefonisk til Magt & Omsorg på telefon 27 26 06 26 mellem kl. 9-16 på hverdage, fredag dog kl. 9-15.

Magt & Omsorg kan i tilfælde af force majeure (herunder sygdom) annullere et kursus frem til selve kursusdatoen. Magt & Omsorg er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført kunden i den forbindelse. Magt & Omsorg forpligter sig, i tilfælde af annullering forvoldt af Magt & Omsorg, til at afholde et nyt kursus inden 4 uger efter et annulleret kursus.

Deltagelse og ansvar
Deltagelse i kursets fysiske øvelser er på deltagernes, skolens eller institutionen eget ansvar. Således instruerer kursuslederen før de fysiske øvelser, at deltagerne selv skal sige fra overfor øvelserne generelt, eller give kursuslederen klar besked, hvis deltageren har fysiske svagheder. Ud fra denne information vil kursuslederen, uden ansvar, vurderer om deltageren kan deltage i fuldt eller delvist omfang.

Opbevaring af persondata
Når du/ virksomheden bestiller et kursus, skal du/ I opgive relevant mailadresse, firmanavn og eventuelt telefonnummer (virksomhedens eller dit eget mobilnummer). Du/ virksomheden samtykker samtidigt til, at vi opbevarer disse data. Dataene anvendes bl.a. til at fremsende spørgeskemaer, kursusslides, evaluering og diplom. Dine/ jeres oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller salg af virksomheden. Hvis du/ I har brug for at få indsigt i, hvilke data vi har om dig/ jer, kontakt os venligst. Efter kurset er afholdt, kan du/ I til enhver tid bede om at få slettet disse data. Dette skal ske ved at sende en mail til magtogomsorg.dk. Vi lægger ikke selv cookies på hjemmesiden, men har tilladt, at Google Analytics gør det. Det bruger vi til at generere statistik over brugernes besøg på siden og til at optimere brugervenlighed på hjemmesiden.