Menu Close
Close
LÆS UDTALELSER FRA TIDLIGERE KURSISTER​

REFERENCER

Hvad siger tidligere kursusdeltagere?
“Niels Braüner fra magtogomsorg.dk er en fuldstændig fremragende formidler af hvordan magtanvendelse kan udføres mest skånsomt og med mest mulig omsorg. Alle gik fra temadagen med viden, redskaber og forståelse. Niels giver redskaber, der kan implementeres med det samme og han gør det nemt at forstå. Med humor og fortællinger fra egen erfaring, formidlede han et tung emne med nærvær, humor og stor faglighed! Niels får de bedste anbefalinger.”
Kurset gav os vigtig viden i forebyggelse og håndtering af konflikter, der styrker vores evne til at løse de komplekse specialopgaver. En stor tak til Niels for at dele hans ekspertise .
Ken Paulsen, Kundeansvarlig, Mental Care

Det var med stor spænding, at vi igår tog imod Niels Braüner til et magtanvendelseskursus, der viste sig at være dybt fascinerende. Niels’ evne til at formidle både det teoretiske og det praktiske ved skånsom magtanvendelse var helt unik og berigende for vores personale.

Det første hold på 17 ansatte blev fordybet i kursets indhold, hvor der blev delt viden, grinet og reflekteret over små mekanismer, der kan bidrage til at skabe en positiv atmosfære på skolen. Det var en oplevelse, der ikke kun styrkede vores evne til at håndtere eventuelle udfordringer, men også vores samarbejde og forståelse for vores elever.”

Mohammad Yussef, pæd. leder, Engvang - Den grønne skole

“I dag har vi haft temadag om Magtanvendelser på Fælleshåbsskolen. En meget spændende dag om bl.a. betydningen af stærke relationer, lovgivning og skånsom magtanvendelse. TAK til Niels Braüner fra MagtOgOmsorg for at at formidle et vigtigt emne med en perfekt vægtning af alvor og humor. Vil lige sige, at personalet flere gange efter temadagen har rost den til skyerne.”

“Tak, for din profesionelle, forstående og målrettet undervisning i magt – og omsorg.
Vi har i personalegruppe alle været meget glade for dit kursus.
Jeg vil på det varmeste anbefale, Niels fremadrettet da hans kursus sikrer kvalitet, forståelse og fælles en tilgang.”

Simone Kaa Overby, Teamleder, Børne - og Ungecentret Norddjurs

Et STORT tak for sidst. Det ramte lige plet!
Fire meget givende timer, hvor Niels gjorde os alle klogere, fik os til at reflektere, udfordrede os og afprøvede “virkelige” situationer sammen med os. Her to og en halv måned efter viser statistikken et markant fald i antallet af både magtanvendeler og situationer med vold og trusler. Hvad der kan tilskrives hvad er uvist, men sikkert er det at Niels Braüner var med til at sætte fokus på området og starte en dialog og refleksion

Lars Kromann Myhre, Skoleleder, Søndermarksskolen

Magt og omsorg – Fonden Føniks har holdt temadag for alle vores afdelinger med fokus på “magtanvendelse”, lovgivning, konflikthåndtering, alt det midt imellem og fokus på den gode relation – Niels Braüner stod for en lærerig og spændende dag og kan klart anbefales til formidling af dette spændende og nødvendige tema.”

Rasmus Olufson, afd.leder Fonden Føniks § 66/ 107

Kurset er absolut relevant og brugbart. Med fokus på selvværd, relationer og ansvaret hos den voksne, bliver mange refleksioner sat i gang, og der bliver lagt grund for det videre arbejde med, hvordan vi kan forfine og forbedre det arbejde vi allerede gør.

Idag har vi i Fonden Føniks fornøjelsen af Niels Braüner, der faciliterer en underholdende og inspirerende temadag – Magt og Omsorg.

En temadag jeg helt klart vil anbefale til vores kollegaer som bl.a. indeholder en gennemgang af voksenansvarsloven, straffeloven og Serviceloven – med et særligt fokus på bl.a. opbygning af selvværd og skånsomme magtanvendelser på anbringelsesområdet.”

Henrik Toftgaard, Direktør Fonden Føniks § 66/ 107

“Tilbagemeldingerne er overvældende, fantastisk arbejde Niels Braüner!”

Jesper Rasmussen, skoleleder, Engvang - Den grønne skole

“I sidste uge afholdte Ølandhus 2 kurser for medarbejdere med konsulent Niels Braüner. På kurset lærte vores medarbejdere at blive endnu bedre til at hjælpe vores børn, unge og voksne i svære situationer, og samtidig passe godt på sig selv. Super dag med praksisnære øvelser og tydelig teori.”

Søren Brink, Ølandhus - Direktør​, § 66/ 107

Tusind tak for en yderst meningsfuld og praksisnær undervisningsdag, Niels. 

En dag fyldt med læring, inddragelse og drøftelser af netop de udfordringer vi står overfor i hverdagen. 

Herudover en knivskarp formidling med vigtige fokuspunkter i centrum.”

Mia Rasmussen, afd.leder Fonden Føniks § 66/ 107

“Kurset Magt & Omsorg levede fuldt ud op til forventningerne med en god balancegang imellem teori, eksempler og praktiske øvelser. Vores oplevelse var, at der blev lagt særlig vægt på det forbyggende. Og hvordan små ting i mødet med barnet eller den unge kan afgøre, om en situation udvikler sig til en magtanvendelse. Eller til at barnet/den unge føler sig mødt i det svære. Dette lige i vores ånd og det som vi gerne vil stå for som opholdssted”.

Berit Mouridsen, Forstander, Det Blå Hus, § 66/ 107

“Tak for et skønt kursus.
Godt nok rart, at få kurset leveret med en god portion humor og forståelse for området!”

Alexander Andersen, STU-leder, Krummebækgaard, § 107/108

“Vi har haft fornøjelsen af Niels i forhold til et kursus omkring magtanvendelse. I en kombination af teori og praksis, formidler Niels således, at vi som institution har kunnet overføre det direkte til vores praksis. Vi kan varmt anbefale Niels Brãuner som kursusafholder.”

Brian Engelund, Leder, Opholdsstedet Østergaard, § 66/ 107

Tusind tak for en godt kursus, det er altid lærerigt når du er her.  Vi ses når vi skal have det genopfrisket.

Gitte Jensen, Forstander, Den Gl. Præstegård, § 107/ 108

“Hvis man har hørt Niels Braüner fra Magt og Omsorg holde oplæg om skånsom magtanvendelse, så kender man historierne bag disse billeder.
Jeg kan afsløre, at de handler om at opbygge selvværd hos børn. Niels taler nemlig ikke kun om tørre tal og lovtekster, han inddrager hele den pædagogiske værktøjskasse tilsat en stor sjat humor.
På Mir-skolerne melder personalet tilbage at “det er et af de bedste oplæg vi har hørt længe.” “Det var inspirerende og brugbart.”
Vi oplever indimellem børn, der får det svært, og i den situation er det bedst for alle, at de voksne er klædt godt på til at håndtere situationen. Det er vi nu i endnu højere grad end før.
Vi glæder os allerede til Niels kommer igen til næste år.”

Katrine Nordvig, Direktør, MIR skolerne

“Tak for et udbytterigt kursus. Vi var en blanding af lærere, pædagoger og ledelse fra både almen- og specialområdet, og indholdet var relevant for os alle. Vi blev skærpet på det lovmæssige grundlag og fik konkrete og brugbare anvisninger, der er anvendelige i det praktiske, pædagogiske arbejde”. Både ledelse og medarbejdere blev klogere”.

Heidi Dalby, Afdelingsleder, Samsø skole
“Vi havde behov for, at få afholdt kursus med kort varsel og fik planlagt og afholdt et kursus fra dag til dag. Kurset levede til fulde op til de beskrivelser som Niels havde givet. Kurset bar tydeligt præg af viden indenfor vores fagområde, og alle var yderst tilfredse med den viden de gik fra kurset med.”
Marianne Christensen, Afdelingsleder/socialrådgiver Opholdsstedet Moesgaard, § 107 & 108
“Vi deltog som et team i 3 timers praktisk kursus i skånsom magtanvendelse. Det gav alle et klart bud på hvordan vi kan udfører en magtanvendelse korrekt og skånsomt. Et kursus , som vi alle har haft stort udbytte af og benytter i vores daglig arbejde. “
Ulrik Christiansen, Guldborgsund Kommune -Gruppeleder, Handicap

Tusinde tak for et virkelig godt og relevant kursus i dag, hvor du fangede medarbejderne med relevant viden og nærværende case.
Alle gik derfra med tasken fuld af refleksioner, tro på egen praksis og et styrket sammenhold.

Pia Tofte, Skoleleder på Paradisbakkeskolen​

“Jeg kan kun sige dit input har givet et boost – ikke kun i forbindelse med magtanvendelse generelt – men der er nogle sætninger, der har bidt sig fast ift. relations arbejdet
– Det varmer et Socialpædagogisk hjerte – og det skal vi altid bare have mere af.”

Kenny Wejlgaard, Leder, Bo- & Aktivitetsstedet Præstehøj, § 107/ 108
Jeg har anvendt magt&omsorg i forbindelse med et kursus til mit personale på mit socialpædagogisk dagtilbud, og det var fantastisk.
Thomas Schroll Kristensen, Leder, Vesterlund Bornholm

Tak for et godt og relevant kursus.
Det har sat nogle faglige refleksioner i gang, både ved de personaler jeg har nået at tale med og jeg selv.

Jeanette Bay Winther, Daglig leder, Hadruplund, § 107/ 108
“Vi var tilfredse med kurset. Der var en god formidling fra din side og vi blev helt klart mere opmærksomme på lovgivning og vigtige ting i hverdagen”.
Michael Laursen, pædagogisk leder, Kaløvigskolen
“Tusinde tak for en super dag. Jeg har en ovenud glad og meget tilfreds personalegruppen, både i går og dagen derpå. Der er nogle øvelser, de glæder sig til at udføre på næstkommende personalemøde.”
Berit Jensen, Pæd.leder, Bostedet Præstehøj, § 107/108
5/5
“Tak for det og selv tak for et godt kursus. Vi er blevet meget inspireret og taler om det hver dag. Så nu skal vi få det indgroet godt i vores hverdag. Du får rigtig god kritik fra mit personale!”
Michael Topp-Jakobsen, Afd.leder, Sophieskolen
“Vi havde på NordCare fornøjelsen af et kursus af Niels Bräuner. Emnet var magtanvendelser og håndtering af disse situationer. Kurset var præcist og meget veltilrettelagt, og til slut, da personalet selv skulle øve på hinanden gav det hele mening. Det hele var godt ”bundet sammen” af fortællinger fra Niels mangeårige praksis i det pædagogiske felt.”
Morten Geisnæs, Leder, NordCare, §66/ 107/ 108
“Kurset var sammensat enkelt, simpelt og målrettet. Niels udstråler sikkerhed og forståelse for materialet, hvilket smitter af på kursisterne. Alle tilmeldte var efter pensum sikre i deres sag og det er blevet et stort samtaleemne om at blive bedre sammen som enhed.”
Bostedet Poseidon, § 66/ 107
“Vores oplevelse med Niels er gennemført positiv. Godt formidlet og i den grad forståeligt. Vi kan kun anbefale andre opholdssteder, bosteder etc at gøre brug af muligheden for at erhverve sig viden omkring voksenansvarsloven og den skånsomme magtanvendelse.”
Thomas Roll Petersen, Forstander, Fonden Corvia, § 66/ 107

“Tusind tak for et kursus, hvor bl.a. tørt lovstof blev gjort sjovt og spændende. Du formåede at holde os fokuserede og interesserede i hele kurset. Tydelig og præcis i din kommunikation og tydeligt du har en pædagogisk baggrund, så det ikke bare blev magt, men hele tiden med fokus på relationen og omsorgen også. Tak for denne gang til vi ses igen.”

René Koch Larsen, Afd. leder, Saxenhøj, § 107/ 108
Alle ansatte var meget glade for at have deltaget i dit kursus ”Praktisk kursus i Skånsom Magtanvendelse”. Medarbejderne synes det var meget relevant, og syntes, at der var en god fordeling af teori og praksis. De teknikker de lærte i forbindelse med en skånsom magtanvendelse har de benyttet i deres praksis efterfølgende.Skolen er meget tilfredse med kursuset. Det var en behagelig oplevelse og udbyttet af det faglige indhold har været stort og nyttigt for vores hverdag på skolen.
Ove Døj, Skoleleder, Holmehus Specialskole
Vi bestilte Niels fra Magt og Omsorg til at komme og lave kurset ”Skånsom magtanvendelse” for vores pædagogiske personale. Vi havde tidligere givet samme kursus til vores Centerafdeling, som anbefalede at alle vores medarbejdere på skolen fik det tilbudt. Det er et yderst relevant kursus for alle der arbejder inden for det pædagogiske område. Vores medarbejdere i såvel center som normalområdet har haft stort udbytte af kurset, med konkrete værktøjer og handlemuligheder.
Lotte Alrø, Afd. leder, Englystskolen
“En rigtig god start på et nyt skoleår, hvor alle medarbejderne på skolen, lærere, pædagoger og ledelse var repræsenteret. Vi fik en forståelig og præcis formidling af lovgivningen på området. Det var rart med nogle få øvelser, som vi kan anvende i vores pædagogiske arbejde til hverdag.” Mia Filtenborg Borup Kracht
Mia Filtenborg Borup Kracht, Skoleleder
Tak for et super relevant kursus hos os på Specialskolen!
Tinella Lykke Svarrer, Skoleleder, Faxe Kommune

Ros til dig. God kombination af teori og praksis. Kan mærke at du er pædagog og kender målgruppen

Helle Demsgaard, Opholdsstedet Skovbogaard, § 66

Centerafdelingen på Englystskolen takker for en god og lærerig formiddag omhandlende kurset Skånsom fastholdelse.

Niels førte os gennem både teori og praksis på en inspirerende og afvekslende måde. Han formidlede relevante og meningsgivende informationer – og guidede os samtidig gennem enkle og let-udførlige øvelser, som vil hjælpe os i at udføre vores arbejde bedst muligt.

Størstedelen af formiddagen bestod af øvelser på gulvet, hvor der, grundet holdets størrelse, både var tid til at hjælpe og guide den enkelte kursist samt teamet som helhed.

Niels gennemgik ligeledes, hvordan vi som personale opkvalificerer vores skriftlige dokumentation i forhold til de situationer, vi står i.

Alle gik fra kurset med en ro og tryghed i forhold til, hvordan fastholdelsessituationer kan tackles bedst muligt. Både med henblik på at passe på eleven men også på personalet/hinanden.

Vi kan varmt anbefale dette kursus til andre organisationer, som står med lignende arbejdsopgaver.

Lone Elisabeth Hardam, Speciallærer, Centerafdelingen, Englyst Skolen

Det er vigtigt at kende sit ansvar!

Vi insisterer på at efteruddanne, dygtiggøre og tillære kompetencer til vores dygtige vikarkorps. Senest har vi afholdt kurser ved Niels Braüner som er underviser og indehaver af magt og omsorg.

Niels fik på fornemmeste vis genopfrisket Voksenansvarsloven som et af de teoretiske elementer i kurset. Del to koncentrerede sig med øvelser, teknik og definitioner på guidning, afværgehjælp og fastholdelse i teori og praksis. Vi var særligt glade for, at kunne mærke, at Niels har en faglig baggrund, og havde fokus på selvværdets betydning for konfliktnedtrapning. Det var dejligt som ”gammel” social pædagog at få banket noget rust at teknikkerne i praksis. Tak Niels.

Vi er Danmarks største pædagogiske vikarbureau, der løfter nogle af Danmarks mest komplekse opgaver heriblandt nogle af landets sikret og særligt sikret institutioner.

Kasper Sauer, Driftschef, Altid Vikar

Det var meget anvendeligt, og fint at det var en blanding af praksisnære eksempler, små nærværende anekdoter fra dit eget liv og gældende lovgivning. Du fik formidlet rigtig godt, hvilke dilemmaer der er i lovgivningen, og hvordan man kan navigere i det. Så hermed en flot feedback til dig.”

Tatiana Rask, Faglig koordinator, Familiehuset

“Medarbejderne havde i løbet af dagen lært om gældende lovgivning, herunder forskellene på fysisk guidning, afværgehjælp og fastholdelse. Senere var der øvelser i at foretage en så skånsom magtanvendelse som muligt, uden smerte og med fokus på relationen og omsorgen. Afslutningsvis blev der undervist i skriftlig indberetning, og debat om hvordan personalet kan tage bedst hånd om hinanden.

Kurset betød et stærkere fokus på, at ansvaret altid er de voksnes, og på hvordan vi kan forebygge, at de svære situationer eskalerer. Når vi står i en situation, hvor en indgriben bliver nødvendig, er det vigtigt, at vi har øvet os i at gøre det så omsorgsfuldt som muligt.”

Claus Lærche, souschef, Opholdsstedet i Bogense, § 66/ 107

“Jeg føler mig mere sikker, både i forhold til de unges og min egen sikkerhed, hvis der skulle opstå en situation som er ukontrollerbar – hvor man skal skride til fysisk handling, så er det dejligt at vide at der nogle simple metoder jeg kan bruge, for både at passe på mig selv men også på den unge. Dét er jeg rigtig tryg ved!”

Pernille, Valdemarhus, § 66

“Tusinde tak for en super dag.

Jeg har en ovenud glad og meget tilfreds personalegruppen, både i går og dagen derpå.

Der er nogle øvelser, de glæder sig til at udføre på næstkommende personalemøde.” 

Berit Jensen, Pæd.leder, Bostedet Præstehøj, § 107/108
Mange TAK for sidst ,- det var et rigtig godt kursus, som personalet også gav positiv feedbeck på.
Bente Friis Jensen, Leder, Morsø Bosteder ‑ Enggården, §107/ 108
Rigtig god dag, og meget godt undervist.
Charlotte K. Nielsen, Souschef, Botilbuddet Bøgetoften, § 107/ 108

“Mange tak for et godt, konkret og fokuseret kursus i skånsom magtanvendelse. Vi fik alle noget værdifuldt ud af det, som vi kan bruge i vores pædagogiske praksis”

Kristina Mortensen, Leder, Suhrsvej 28b, § 107
“Tusind tak for i går, det var en fornøjelse. Dejligt at have noget konkret at spille bold op ad, hvilket medarbejderne også har kvitteret for.”
Thomas Chr. Trønning, Skoleleder, Møllevangskolen, Aarhus

“En rigtig god start på et nyt skoleår, hvor alle medarbejderne på skolen, lærere, pædagoger og ledelse var repræsenteret. Vi fik en forståelig og præcis formidling af lovgivningen på området. Det var rart med nogle få øvelser, som vi kan anvende i vores pædagogiske arbejde til hverdag.” 

Mia Filtenborg Borup Kracht, Skoleleder

Tusind tak for et godt kursus.
Medarbejdergruppen var blæst bagefter, men med god energi.
”Nogen gange hjælper det at der er andre der kommer og understreger vigtigheden”
Jeg er vild med din sætning ”du vil ikke være det svageste led”.

Henrik Bjarnskov, Direktør, Fonden Forcen, § 66/ 107
“Tak for en dejlig og spændende kursusdag. Personalernes tilbagemelding er at det var en spændende og lærerig dag. Du er som underviser nærværende, og hele tiden er man med i læringen.”
Martin Hornemann, Faglig koordinator, Furesø Kommune

Det var inspirerende at få opfrisket det juridiske grundlag vi bevæger os på, og du leverede på en engagerende måde.
Vi fik alle meget ud af dagen og kunne næsten ikke stoppe!”

Mette Bødker, Heldagsklasse leder, Skårup Skole

“Tusind tak for et spændende og meget givende kursus i dag.
Jeg har kun fået positive tilbagemeldinger. Så tak for det.”

Rikke Link, Leder, Opholdsstedet Jupiter, § 66/ 107
“Jeg kan kun sige dit input har givet et boost – ikke kun i forbindelse med magtanvendelse generelt – men der er nogle sætninger, der har bidt sig fast ift. relations arbejdet – Det varmer et Socialpædagogisk hjerte – og det skal vi altid bare have mere af.”
Kenny Wejlgaard, Leder, Bo- & Aktivitetsstedet Præstehøj, § 107/ 108
5/5
“Jeg syntes, at dagen har været fantastisk. Du har været god til, at tage al mystikken ud af lovgivningen. Du har givet mig ro. Det har været en rigtig god dag!”
John, Valdemarhus​, § 66
 • Alfernes Plus Hus, Vordingborg
 • Altid Vikar, Hillerød
 • Altiden, Solhøj, Brovst
 • Altiden, Solskov, Brovst
 • Altiden, Solvang, Brovst
 • Altiden, Tranhøjskolen, Brovst
 • Altinget, Farsø
 • Antvorskovkolen, Slagelse
 • Astrup Skole, Arden
 • Athenas/ Learn X
 • Autismecenter Syd, Aabenraa
 • Autismecenter Syd, Rødekro
 • Autismetilbuddet, Tureby
 • Bedsted Skole, Thisted
 • Bifrostskolen, Ringsted
 • Billundskolen
 • Birkeskolen, Brabrand
 • Birketoften, Værløse
 • Bofællesskaber, Furesø
 • Botilbud Suhrsvej, Korsør
 • Botilbuddene Nordenfjords, Hjørring
 • Botilbuddet DNS, Ulfborg
 • Botilbuddet Klippen, Slagelse
 • Brøndagerskolen , Albertslund
 • Bustrup, Skive
 • Bøgen, Vodskov
 • Bøgetoften og Støttruphus, Aalestrup
 • Bøgetoften, Ålestrup
 • Børn og unge center, Vejle
 • Carelink
 • Center for Dag- og Døgntilbud, Ålborg
 • Center for skole, Bornholm
 • Dagskolen Ternen, Græsted
 • Dalen, Kjellerup
 • Dannevirke Kostskole, Haderslev
 • Den Gamle Præstegård, Nørre Alslev
 • Den specialiserede institution, Amager
 • Det blå hus, Spjald
 • Det private botilbud, Høng
 • Døgndiamanten, Næstved
 • Egehøj, Randers
 • Egholt, Sorø
 • Elverhøj, Klippinge
 • Englystskolen, Børkop, Espehøj, Næstved
 • FP- PlejeService, Borup
 • Familiehuset, Haderslev
 • Fanefjord, Stege
 • Fonden Corvia, Solbjerg
 • Fonden Team Golå, Mausing
 • Forcen, Randers
 • Frørupskolen, Christiansfeld
 • Fuglsang, Hedehuset, Mariager
 • Fælleshåbsskolen, Børkop
 • Fønix, Brovst
 • Hadruplund, Odder
 • Hanstholm skole
 • Havhøj, Farsø
 • Hedehuset, Mariager
 • Heerup Skole, Vanløse
 • Heldagsskolen, Bornholm
 • Heldagsskolen Skovhuset, Roskilde
 • Herbertgård, Brønderslev
 • Hjernecenter Syd
 • Hjortholm kostskole, Gentofte
 • Holmehus Specialskole, Herfølge
 • Holte Skole
 • Husene på Frydendalsvej, Kbh
 • Huset ved skoven, Kalundborg
 • Hyldgården, Holstebro
 • Jacob Michaelsens
 • Jeksendalskolen, Hørning
 • Jupiter, Spøttrup
 • Kathø-Svallerup Skole, Kalundborg
 • Kildebakken, Bornholm
 • Kirkemosegaard, Greve
 • Klub Havana, Greve
 • Kløverbo, Sakskøbing
 • Kobberbakkeskolen, Næstved
 • Krogens Bo- og fritidsgård, Slagelse
 • Kronhjorten, Slangerup
 • Krummebækgaard, Askeby
 • Kærbygård, Rønne
 • Langebyhus, Søndersø
 • Langhøjskolen, Hvidovre
 • Leute, Sakskøbing
 • Lindersvold, Faxe
 • Lynghedeskolen, Billund
 • Lysholm, Roskilde
 • Mental Care, Ålborg
 • Minde, Skodsborg
 • Mir skolerne, Kongens Lyngby
 • Moesgård, Kibæk
 • Morsø Bosteder, Nykøbing Mors
 • Møllevangskolen, Århus
 • Møllevangsskolen, Århus
 • Nordbyskolen, N. Falster
 • Nordcare, Brønderslev
 • Nordenfjords, Hjørring
 • Nysted Skole
 • Nøddehuset aflastning, Vodskov
 • OAS Huset, Melby
 • Odsherred heldagsskole, Hørve
 • Olivia Danmark, Herlev
 • Opholdsstedet Asgaard, Ringe
 • Opholdsstedet Elefanthuset, Tølløse
 • Opholdsstedet Dalen, Kjellerup
 • Opholdsstedet Fønix, Hadsten
 • Opholdsstedet Horisonten, Store-Heddinge
 • Opholdsstedet Munkegården, Avernakø
 • Opholdsstedet Purhusvej, Silkeborg
 • Opholdsstedet Stationen, Haderslev
 • Opholdsstedet Sølund, Sakskøbing
 • Opholdsstedet Sørningevej 2, Jyderup
 • Opholdsstedet i Bogense
 • PMU, Sindal
 • Paradisskolen, Bornholm
 • Pedersvænge, Køge
 • Plejefamilierne, København
 • Posedion, Hurup Thy
 • Præstehøj, Kirke Såby
 • Rosengården, Lundby
 • Rosenkildeskolen, Slagelse
 • SL, Socialpædagogerne, København
 • Samsø Skole
 • Securitas
 • Skaarup Skole, Svendborg
 • Småskolen Christianshede, Bording
 • Sophieskolen, Guldborgsund
 • Specialkompetence, Holstebro
 • Specialskolen Kærholm, Frederikssund
 • Specialskolen, Faxe
 • Specialskolen, Lolland
 • Specialindsats, Randers Kommune
 • Støttruphus, Ålestrup
 • Syrenvænget, Nysted
 • Sønderbroskolen, N.Falster
 • Søndermarksskolen, Bornholm
 • Toresholm, Sorø
 • Trancit, Skanderborg
 • Trekløverskolen, Frederikssund
 • Uglegårdsskolen, Solrød
 • Undløse Skole- og behandlingshjem
 • Ungehuset Emdrup, Kbh
 • Ungstrøm, Næstved
 • UUC Maglemosen, Ballerup
 • Valdemarhus, Randers
 • Vand og By, Århus
 • Vesterlund, Rønne
 • Villa Kokkedal, Kbh
 • Vinderup Skole, Holstebro
 • Vinderupskolen, Holstebro
 • Vissenbjerg Skole, Assens
 • Vædderbo, Nykøbing Mors
 • Åhuset, Hinnerup
 • Ølandhus, Brovst
 • Ørsted Skolen, Rudkøbing
 • Østergård, Grenå
 • Østofte Landsbyordning, Nørreballe
 • Østre Skole, Middelfart -“Heldagsklasserne”
 • Albertslund Kommune
 • Assens Kommune
 • Ballerup Kommune
 • Billund Kommune
 • Bornholms Regionskommune
 • Favrskov Kommune
 • Faxe Kommune
 • Frederikssund Kommune
 • Furesø Kommune
 • Gentofte Kommune
 • Greve Kommune
 • Guldborgsund Kommune
 • Haderslev Kommune
 • Hanstholm Kommune
 • Holbæk Kommune
 • Holstebro Kommune
 • Hvidovre Kommune
 • Ikast-Brande Kommune
 • Kalundborg Kommune
 • Københavns Kommune
 • Køge Kommune
 • Langeland Kommune
 • Lolland Kommune
 • Mariagerfjord Kommune
 • Morsø Kommune
 • Næstved Kommune
 • Odsherred Kommune
 • Randers Kommune
 • Ringsted Kommune
 • Roskilde Kommune
 • Rudersdal Kommune
 • Samsø Kommune
 • Skanderborg Kommune
 • Slagelse Kommune
 • Solrød Strand Kommune
 • Svendborg Kommune
 • Thisted Kommune
 • Tårnby Kommune
 • Vejle Kommune
 • Aalborg kommune
 • Århus Kommune