VOKSNE MED BETYDELIG OG VARIGT NEDSAT PSYKISK FUNKTIONSEVNE

BOTILBUD OG OPHOLDSSTEDER

Få bugt med din usikkerhed ift. magtanvendelse. Styrk relationer og selvværd.

UDBYTTE AF KURSUS:

Hvorfor Niels Braüner?

Bliv tryg ved magtanvendelse med ét kursus

3 timers fagligt og praktisk kursus i magtanvendelse.

Sådan foregår det

3 timers kursus fra kr. 14.800,-

5 timers temadag fra kr. 23.800,-

+ kørsel og moms
(For op til ca. 25 personer)

Se betalingsbetingelser »

“Socialpædagoger rammes mere end nogen anden faggruppe af vold på jobbet.”

Socialpædagogen.sl.dk Juni 2015

“På en arbejdsplads, hvor der er risiko for voldsomme episoder, har ledelsen pligt til at instruere og oplære medarbejderne i at håndtere dem”

(Lov om arbejdsmiljø § 17 og bekendtgørelse om arbejdets udførelse, § 18.)
KURSUS I SKÅNSOM MAGTANVENDELSE FOR

Voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne

På området for Voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne – herunder med demens, kom der pr. 1. januar 2020 nye regler for magtanvendelse.
Det betyder, at såvel medarbejdere og ledere skal kende til forskellen på før/efter 1. januar 2020, og kunne skelne – også i en akut situation.

I forhold til Voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne er det især fire typer magtanvendelse, som er relevante.
Det drejer sig om:

  • Alarmsystemer
  • Fastholdelse
  • Tilbageholdelse i boligen
  • Optagelse i botilbud uden samtykke.
3 timers specialdesignet kursus i magtanvendelse

Få de bedste værktøjer på jeres BOSTED

Magtanvendelsesreglerne er en erkendelse af, at det i yderste tilfælde kan blive nødvendigt med magt, hvis en Voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne ellers risikerer, at påføre sig selv eller andre væsentlig skade.

Kurset behandler relationens betydning, selvværds arbejde, højnelse af skriftlighed, forståelse af lovgivning og praktisk kunnen.

HVORDAN ER LOVEN FOR VOKSNE MED BETYDELIG OG VARIGT NEDSAT PSYKISK FUNKTIONSEVNE​?

BOSTEDER INDTAGER EN KEDELIG 2. PLADS

Inden for de seneste 12 måneder har mere end hver tredje socialpædagog været udsat for vold, og knap halvdelen har oplevet at blive truet med vold på jobbet.

Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap, personer med fysiske handicap og specialskoler for handicappede, har næst-flest anmeldelser.

Også når det gælder anmeldelser om psykisk vold, kommer døgninstitutioner for personer med psykiske handicap ind på andenpladsen.

Ifølge de seneste undersøgelser og fagbladet Socialpædagogen, rammes socialpædagoger mere end nogen anden faggruppe af vold på jobbet. Døgninstitutioner indtager en kedelig topplacering som de brancher, hvor der er flest anmeldelser om fysisk vold mod medarbejdere.

5/5
“I sidste uge afholdte Ølandhus 2 kurser for medarbejdere med konsulent Niels Braüner. På kurset lærte vores medarbejdere at blive endnu bedre til at hjælpe vores børn, unge og voksne i svære situationer, og samtidig passe godt på sig selv. Super dag med praksisnære øvelser og tydelig teori.”

Søren Brink
Ølandhus – Direktør

SKRÆDDERSYET TIL BOTILBUD OG OPHOLDSSTEDER

3 timers specialdesignet kursus i skånsom magtanvendelse

På kurset lærer man, hvordan man som medarbejder, leder eller plejefamilie kan håndtere de svære og potentielt voldsomme situationer, der kan opstå i forbindelse med i arbejdet med grænseoverskridende børn.

Kurset behandler relationens betydning, selvværdsarbejde, højnelse af skriftlighed, forståelse af lovgivning og praktisk kunnen.

Man vil som kursusdeltager stå bedre rustet til praktisk, at kunne håndtere udad-reagerende adfærd, herunder i sidste ende, at kunne håndtere en magtanvendelse kortvarigt og skånsomt.

ANVENDELSE AF MAGT PÅ BOTILBUD OG OPHOLDSSTEDER

Få de bedste værktøjer på jeres OPHOLDSSTED

“Det er så unødvendigt, at en opbygget relation, kan ødelægges på få sekunder – fordi en konflikt eller magtanvendelse håndteres forkert.”

“Jeg finder det afgørende, at uddannelse på dette område formidles med en kompetent pædagogisk- og ledelsesmæssig baggrund.”

  • opnå forståelse for gældende lovgivning på området, herunder fysisk guidning, afværgehjælp og fysisk magtanvendelse.
  • Lær at udføre skånsom magtanvendelse uden smerte, og med fokus på relationen og omsorg.
  • Desuden vil skriftlig indberetning og selvforsvar for medarbejderen indgå.

FORSTÅ
LOVGIVNINGEN
OG ANVENDELSE I PRAKSIS