Menu Close
Close
Praktisk kursus i

Skånsom
magtanvendelse og
faglig nødværge

Fagligt, NÆNSOMT og lovpligtigt

Faglig og konkret uddannelse i processen omkring

Skånsom magtanvendelse & Faglig nødværge

Kort og godt - Fagligt og relevant - Lovpligtigt og vigtigt

Mine tilbud er faglige og korte kurser på 3-4 timer eller Temadage på 5-6 timer.
Arbejdsmiljøloven kræver at arbejdsgiver skal sikre, at medarbejderne er uddannet til, at forebygge og håndtere voldsomme episoder. Dette hvis der er risiko for sådanne situationer. Og dét er der på landets skoler og døgninstitutioner.

Idag er jeg formodentligt den eneste kursusudbyder med en faglig relevant baggrund.
Jeg har over 20 års praktisk erfaring som uddannet pædagog og systemisk leder.
De øvrige undervisere på området er primært jurister, har en fortid i politiet eller i psykiatrien.
Ofte er kurserne omkostningstunge og lange. De indeholder omfattende teori, og for mange fysiske teknikker.
Dette med en voldsomhed, som de tusindvis af lærere og pædagoger jeg har undervist, har svært at se sig selv i.

Vigtige elementer på mine kurser er: forståelse af lovgrundlag, øget kvalitet i skriftligheden omkring magtanvendelser, øget fokus med arbejdet med selvværd og relationen, kulturen i personalegruppen og risikoen for forråelse. Desuden få enkle fysiske teknikker til Skånsom magtanvendelse & Faglig nødværge med fokus på omsorg og relationen. Endeligt kan få og enkle teknikker til sikkerhed under kørsel og selvforsvar indgå.

“I dag har vi haft temadag om Magtanvendelser på Fælleshåbsskolen.
En meget spændende dag om bl.a. betydningen af stærke relationer, lovgivning og skånsom magtanvendelse.
TAK til Niels Braüner fra MagtOgOmsorg for at at formidle et vigtigt emne med en perfekt vægtning af alvor og humor. Vil lige sige, at personalet flere gange efter temadagen har rost den til skyerne.”

Et STORT tak for sidst. Det ramte lige plet!
Fire meget givende timer, hvor Niels gjorde os alle klogere, fik os til at reflektere, udfordrede os og afprøvede “virkelige” situationer sammen med os. Her to og en halv måned efter viser statistikken et markant fald i antallet af både magtanvendeler og situationer med vold og trusler. Hvad der kan tilskrives hvad er uvist, men sikkert er det at Niels Braüner var med til at sætte fokus på området og starte en dialog og refleksion

Lars Kromann Myhre, Skoleleder, Søndermarksskolen
“Vi har haft fornøjelsen af Niels i forhold til et kursus omkring magtanvendelse. I en kombination af teori og praksis, formidler Niels således, at vi som institution har kunnet overføre det direkte til vores praksis. Vi kan varmt anbefale Niels Brãuner som kursusafholder.”
Brian Engelund, Leder, Opholdsstedet Østergaard
HVAD GØR MIT KURSUS FOR DIG?

INTROVIDEO

20 års praktisk erfaring som pædagog og leder

I løbet af mange års erfaring, oplevede jeg, hvordan ledere, erfarne og nye medarbejdere stod usikre på forståelsen af lovgivningen, og hvordan man fagligt og praktisk udfører skånsom magtanvendelse og nødværge.

Hvor de fleste andre kursusudbydere har baggrund i politiet, psykiatrien eller jura, har jeg over 20 års praktisk erfaring som pædagog og leder. Derfor ved jeg præcis hvilke konfliktsituationer og følelser du som pædagog og lærer dagligt står i derfor kan jeg hjælpe dine kollegaer og dig med endnu større kompetence og færdigheder.

Niels Braüner
Ledelses- og pædagogisk konsulent
REFERENCER

GLADE KURSISTER

Kan stærkt anbefale dette kursus
Dorte Gernhøfer Clemmesen
Læs mere
Super godt. 👍🏼. Kan stærkt anbefale dette kursus.
Klart en kursusanbefaling værdigt
Rolf Strøh
Læs mere
Relevant og let fordøjeligt kursus om den omsorgsfulde magtanvendelse i det socialpædagogiske felt. Klar og pædagogisk formidling af den juridiske og dokumenterende del af en magtanvendelse, samt hands-on konkrete øvelser og strategier. Klart en kursusanbefaling værdigt.
Gode redskaber
Ida Brandt
Læs mere
Niels er en fantastisk inspirerede person som virkelig formår at få de bedste frem i en som person og medarbejder og giver en masse gode redskaber til at blive den bedste version af en selv. Tak for det.
Super fint kursus
Tim Balling Hvid Svenningsen
Læs mere
Super fint kursus med hands on knowledge 🙂 Overskueligt og let spiselig og overførlig
Tusind tak
Maiken Kirkegaard
Læs mere
Vi har fået et længe ventet redskab, som vi ikke har kunne få andre steder .. tusind tak 🙏🏼
Kan varmt anbefales
Sascha Stampe
Læs mere
Godt og lærerigt kursus. Kan varmt anbefales😃 Viden jeg også kan huske om 3 måneder.
Tidligere
Næste
Hvorfor vælge mig?

Jeg er formentligt den eneste underviser i Danmark med en relevant faglig baggrund

Jeg er uddannet socialpædagog og systemisk leder og konsulent. + 20 års erfaring med netop jeres målgruppe. Således ved jeg præcis hvad der er på spil for både borgeren, pårørende, personalet, ledelsen og tilsyn.

Desuden + 200 kurser afholdt i netop dette emne, med udelukkende positive referencer og mange repetitionskurser.

Mit kursus er kort, 3 timer. Min erfaring er, at dét som det pædagogiske personale skal kunne, og kan huske – ikke fylder mere.

Anerkendelsen af et svært fag, forståelse og kunnen af gældende lovgivning, metoder til færre og mindre konflikter, øget kvalitet i skriftlighed/ indberetning, fysiske frigørelses teknikker, sikkerhed under kørsel, og skånsomme fysiske teknikker til fysisk guidning og fysisk fastholdelse.

Hvor andre kurser er halv- eller heldags kurser, skal personalet kun frigøres 3 timer ved mig. Og lægges kurset på et allerede planlagt p-møde eller temadag, er kurset næsten udgiftneutralt.

Dette tilbud gælder hver institution, og opnåes fra bestilling og betaling af Repetitionskursus. 

+200 AFHOLDTE KURSER I

SKÅNSOM MAGTANVENDELSE

FAKTA

SKÅNSOM MAGTANVENDELSE ER ALTAFGØRENDE

De seneste tal viser at 45,2% af lærere i folkeskolen og mere end hver 3. socialpædagog er udsat for vold mindst 1 gang om året.

FAKTA

BEGREBET FORRÅELSE

Refererer til en gradvis nedbrydning af etiske, moralske og kulturelle normer, der kan føre til en negativ påvirkning af relationer, fagrelationer og trivsel – for andre og os selv.

ARTIKLER OG REPORTAGER​

MAGTANVENDELSE I MEDIERNE

Skal læreren røre ved eleverne?
Artikel i Folkeskolen, 20. december 2022

Forældreklager risikerer at føre til lærerfyringer. Derfor er det vigtigt, at lærere reagerer så korrekt så muligt, hvis der opstår situationer, som eleverne opfatter som grænseoverskridende, lyder det fra DLF, der har samlet en række råd.

Professor: Lærernes retssikkerhed er meget svag
Artikel i Folkeskolen, 9. december 2022

Mangel på klare regler skaber en meget usikker situation for lærere, der anklages for grænseoverskridende adfærd, siger professor emeritus i strafferet. Han har et bud på, hvad der skal til for at styrke lærernes retsikkerhed.

Advokat: Skoler bortviser i panik
Artikel i Folkeskolen, 25. november 2022
Advokat i DLF Camilla Bengtson fører oftere og oftere sager, hvor elev- eller forældrebeskyldninger mod lærere fører til, at skolelederen bortviser lærere.
Lærere får i stigende grad ”røven i klaskehøjde”
Artikel i Folkeskolen, 28. november 2022
Flere lærerkredse oplever et stigende antal sager, hvor lærere kommer i vanskeligheder, fordi de stopper elever, der toppes, eller fordi elever oplever en beroligende hånd som magtanvendelse.
Artikel: En fastholdelse gør altid indtryk på et barn
Kristeligt Fagblad, 2012

Mikkel Georgesen har boet på tre opholdssteder på seks år. Hans temperament resulterede i talrige konfrontationer med pædagogerne. Han har haft for mange dårlige oplevelser med opholdssteder.

Artikel: Magtanvendelse - Det må ikke gøre ondt
Reportage i Folkeskolen, se side 18-24

På Englystskolen i Børkop har personalet på specialafdelingen jævnligt behov for at anvende magt over for elever. Derfor er de blevet trænet i at gøre det på en måde, der ikke skader eleverne – eller lærernes forhold til dem.

Metoder og tilgange: Skånsom magtanvendelse
Socialpædagogen Online, 7. marts 2022

Hvordan laver man en fysisk magtanvendelse, så det sker med omsorg for borgeren og respekt for relationen? Og hvordan kan du som socialpædagog føle dig klædt ordentligt på til at håndtere magtanvendelser?

Lærerne har brug for klare regler for magtanvendelse
Frie Skoler 5, 2022

“Der mangler klare regler for magtanvendelse på de frie skoler. Det er en usikker situation for lærerne, at de ikke står på et sikkert lovgrundlag” siger professor emeritus i strafferet Jørn Vestergaard fra Københavns Universitet.

DLF: Sådan beskytter du dig selv efter at have grebet ind i en elevkonflikt
Artikel i Folkeskolen, 20. december 2022

Forældreklager risikerer at føre til lærerfyringer. Derfor er det vigtigt, at lærere reagerer så korrekt så muligt, hvis der opstår situationer, som eleverne opfatter som grænseoverskridende, lyder det fra DLF, der har samlet en række råd.

Tre nye lærere: Dét ville vi gerne have vidst inden første lærerjob
Artikel i Folkeskolen, 13. december 2022

Hvornår kan man bede forældre om at forlade skolen om morgenen? Og hvad gør man, når man er nødt til fysisk at skille to elever ad? Nye lærere fortæller, hvad der har gjort dem mest usikre i den første tid som lærer.

»Når det ikke gør ondt, så bliver relationen ikke ødelagt«
Frie Skolers Lærerforening, Frie Skoler 5, 2022

Personalet på botilbuddet PMU er glade for de konkrete handlemuligheder, voksenansvarsloven giver. Siden 2017 er det blevet mere tydeligt, hvad de må og ikke må, hvis en borger bliver voldelig, truende eller chikanerende.

»Et slag satte punktum for Kenns arbejdsliv«
Socialpædagogen Online, 3. august 2023
Det er ni år siden, socialpædagog Kenn Bjødstrup blev udsat for så voldsom en episode i sit arbejde, at han måtte sige farvel til faget. Først nu er hans arbejdsskadesag omsider landet. Det krævede bl.a. en retssag mod overfaldsmandens forsikringsselskab og endte i et forlig på 800.000 kr. i erstatning.
Niels er både sponsor & frivillig børnefaglig rådgiver FOR Børns Vilkår på Børnetelefonen

RÅDGIVER OG SPONSOR FOR BØRNS VILKÅR

Børns Vilkår kæmper for, at intet barn i Danmark svigtes – hverken af barnets nærmeste voksne eller samfundet.

Vi sikrer, at alle børn har i hvert fald én, som lytter – og vi hjælper børnene med at få den støtte og omsorg, de har brug for.