Menu Close
Close
BOOK EN TEMADAG OM

Skånsom magtanvendelse og faglig nødværge

FÅ BUGT MED DIN USIKKERHED IFT. FAGLIG NØDVÆRGE. STYRK RELATIONER OG SELVVÆRD

TEMADAGEN GIVER JER:

Temadagen adskiller sig fra kursus ved:

Hvorfor Niels Braüner?

TEMADAG OM SKÅNSOM MAGTANVENDELSE OG FAGLIG NØDVÆRGE

5 timers fagligt og praktisk kursus i magtanvendelse

Sådan foregår det

3 timers kursus kr. 16.000,-

(3 timer kursus er velegnet for op til 15 deltagere)

4 timers kursus kr. 20.000,- (POPULÆR)

(4 timer kursus er velegnet for ml. 15 – 50 deltagere)

5 timers temadag kr. 25.000,-

(5 timer Temadag er velegnet for ml. 25 – 75 deltagere)

+ kørsel og moms
Se betalingsbetingelser »

“På en arbejdsplads, hvor der er risiko for voldsomme episoder, har ledelsen pligt til at instruere og oplære medarbejderne i at håndtere dem”

(Lov om arbejdsmiljø § 17 og bekendtgørelse om arbejdets udførelse, § 18.)

”Inden for de seneste 12 måneder har mere end hver tredje pædagog været udsat for fysisk vold”

Socialpædagogen, Juni 2015

Døgninstitutioner indtager en kedelig topplacering som de brancher, hvor der er flest anmeldelser om fysisk vold mod medarbejdere.

Socialpædagogen.sl.dk, 2018
KURSUS I SKÅNSOM MAGTANVENDELSE PÅ

LÆR FAGLIG NØDVÆRGE PÅ ÉN DAG

Når for mange pædagoger oplever vold, må der nødvendigvis være for mange børn & unge, som oplever frustration og mange konflikter! Dét bør vi tale om, og handle på!
Fokus på opbygning af selvværd er en nøgle til færre konflikter!
Pædagoger og lærere er generelt dygtige til at bygge selvtillid, men arbejder for lidt med selvværdet!

Lov om Voksenansvar kombineret med kompetent, enkel og tydelig undervisning – giver et solidt fundament for både ledelse og medarbejdere i professionel konflikthåndtering.

Temadag

om Skånsom magtanvendelse og FAGLIG nødværge

Mange skoler og institutioner booker en temadag om emnet Skånsom Magtanvendelse.

Temadagen adskiller sig fra vores kursus ved flere ting:

Temadagen efterfølges af et årligt 3-4 timers repetitionskursus for tidligere og nye deltagere.
Derved sikres, at arbejdsmiljøloven overholdes, og personalet kontinuerligt oplever kompetence og tryghed. Dette har stor betydning for fastholdelse og rekruttering af personale.

kr. 23.800,-

+ kørsel og moms (For op til ca. 100 personer)

”Når brug af magt på sociale institutioner i nogle tilfælde ikke kan undgås, er det vigtigt, at magtudøvelsen sker så skånsomt og professionelt som muligt. Derfor synes jeg, det er vigtigt, at myndighederne overvejer, om der bør indføres krav om en vis uddannelse af medarbejdere i brug af magt

Folketingets ombudsmand:
5/5
“I sidste uge afholdte Ølandhus 2 kurser for medarbejdere med konsulent Niels Braüner. På kurset lærte vores medarbejdere at blive endnu bedre til at hjælpe vores børn, unge og voksne i svære situationer, og samtidig passe godt på sig selv. Super dag med praksisnære øvelser og tydelig teori.”

Søren Brink
Ølandhus – Direktør

SKRÆDDERSYET TIL JER

TEMADAG MED skånsom magtanvendelse

På kurset lærer man, hvordan man som medarbejder, leder eller plejefamilie kan håndtere de svære og potentielt voldsomme situationer, der kan opstå i forbindelse med i arbejdet med grænseoverskridende børn.

Kurset behandler relationens betydning, selvværdsarbejde, højnelse af skriftlighed, forståelse af lovgivning og praktisk kunnen.

Man vil som kursusdeltager stå bedre rustet til praktisk, at kunne håndtere udad-reagerende adfærd, herunder i sidste ende, at kunne håndtere en magtanvendelse kortvarigt og skånsomt.

FORSTÅ
LOVGIVNINGEN
OG ANVENDELSE I PRAKSIS

ANVENDELSE AF MAGT I INSTITUTIONER

Få de bedste værktøjer på jeres institution

“Det er så unødvendigt, at en opbygget relation, kan ødelægges på få sekunder – fordi en konflikt eller magtanvendelse håndteres forkert.”

“Jeg finder det afgørende, at uddannelse på dette område formidles med en kompetent pædagogisk- og ledelsesmæssig baggrund.”

  • opnå forståelse for gældende lovgivning på området, herunder fysisk guidning, afværgehjælp og fysisk magtanvendelse.
  • Lær at udføre skånsom magtanvendelse uden smerte, og med fokus på relationen og omsorg.
  • Desuden vil skriftlig indberetning og selvforsvar for medarbejderen indgå.