Menu Close
Close
MAGTANVENDELSE I

Folke- og specialskoler

Få bugt med din usikkerhed ift. magtanvendelse. Styrk relationer og selvværd.
Faglig og konkret uddannelse i processen omkring

Skånsom magtanvendelse & Faglig nødværge

Kort og godt - Fagligt og relevant - Lovpligtigt og vigtigt

Mine tilbud er faglige og korte kurser på 3-4 timer eller Temadage på 5-6 timer.
Arbejdsmiljøloven kræver at arbejdsgiver skal sikre, at medarbejderne er uddannet til, at forebygge og håndtere voldsomme episoder. Dette hvis der er risiko for sådanne situationer. Og dét er der på landets skoler og døgninstitutioner.

Idag er jeg formodentligt den eneste kursusudbyder med en faglig relevant baggrund.
Jeg har over 20 års praktisk erfaring som uddannet pædagog og systemisk leder.
De øvrige undervisere på området er primært jurister, har en fortid i politiet eller i psykiatrien.
Ofte er kurserne omkostningstunge og lange. De indeholder omfattende teori, og for mange fysiske teknikker.
Dette med en voldsomhed, som de tusindvis af lærere og pædagoger jeg har undervist, har svært at se sig selv i.

Vigtige elementer på mine kurser er: forståelse af lovgrundlag, øget kvalitet i skriftligheden omkring magtanvendelser, øget fokus med arbejdet med selvværd og relationen, kulturen i personalegruppen og risikoen for forråelse. Desuden få enkle fysiske teknikker til Skånsom magtanvendelse & Faglig nødværge med fokus på omsorg og relationen. Endeligt kan få og enkle teknikker til sikkerhed under kørsel og selvforsvar indgå.

UDBYTTE AF KURSUS:

Hvorfor Niels Braüner?

Bliv tryg ved magtanvendelse med ét kursus

3-4 timers fagligt og praktisk kursus i faglig nødværge og konflikthåndtering.

Sådan foregår det

3 timers kursus kr. 16.000,-

(3 timer kursus er velegnet for op til 15 deltagere)

4 timers kursus kr. 20.000,- (POPULÆR)

(4 timer kursus er velegnet for ml. 15 – 50 deltagere)

5 timers temadag kr. 25.000,-

(5 timer Temadag er velegnet for ml. 25 – 75 deltagere)

+ kørsel og moms
Se betalingsbetingelser »

”Det er problematisk, at lærere som kan være nød til at anvende magt i fornødent omfang/ nænsom nødværge risikerer at blive anklaget for at have handlet forkert.
Det kalder på flere, tydelige retningslinjer og kurser i nænsom nødværge”

(Dorte Lange, Næstformand, Danmarks Lærerforening, 26. Okt. 2021)

“Inden for det seneste år har over 45% af undervisere en eller flere gange været udsat for fysisk vold. For lederene er tallet over 30%”

(Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, nov. 2021)

“Al tabu og fortielse omkring magtanvendelsesprocessen er skadelig for den pædagogiske udvikling”

(Jørn Vestergaard PROFESSOR EMERITUS, Københavns Universitet, September 2005)
KURSUS I FAGLIG NØDVÆRGE OG KONFLIKTHÅNDTERING PÅ

FOLKE- OG SPECIALSKOLER

Statistikker og undersøgelser taler sit tydelige sprog. Alt for mange lærere og pædagoger er bange for, – og udsatte for trusler og vold.

Samtidig er et højt, men ukendt antal børn udsat for magtanvendelser. Utryghed er et gennemgående ord på skolerne. Også for at man som underviser kan komme i ansættelsesmæssige problemer, hvis man griber ind i en konflikt – og gør fejl.

Mange er usikre på hvad loven reelt giver mulighed for, og hvordan man praktisk udfører en skånsom mangtanvendelse og faglig nødværge uden relationen går tabt?

Gør som over 2000 af dine kollegaer: Bliv klædt på, til et ansvarligt kompetence niveau sammen med dine kollegaer. For børnenes og de voksnes skyld.

HVORDAN ER LOVEN FOR LÆRERE?

Hvornår må en lærer bruge fysisk magt?

Straffelovens bestemmelser for nødværge gælder overordnet.
I reglerne om magtanvendelse i Folkeskoleloven står:

“For at afværge, at en elev øver vold mod sig selv eller andre eller ødelægger eller beskadiger ting, kan der anvendes magt i fornødent omfang.”

3-4 timers specialdesignet kursus i magtanvendelsE

Få de bedste værktøjer på jeres SKOLE

Her lærer man, hvordan man som medarbejder og leder på skolen kan håndtere de svære og potentielt voldsomme situationer, der kan opstå i forbindelse med arbejdet med grænseoverskridende børn.
Kurset er ligeligt vægtet på teoretisk og praktisk undervisning.

Man vil som kursusdeltager stå bedre rustet i konfliktnedtrapning, og i sidste ende, at kunne håndtere en magtanvendelse kortvarigt og skånsomt.

“Er der med APV’en identificeret en risiko for vold eller trusler om vold, jf. arbejdsmiljølovgivningen, har arbejdsgiveren pligt til, at give den nødvendige oplæring og instruktion til medarbejderene i, hvordan de forebygger og håndterer voldsepisoder.”

Undervisningsministeriet, “Forebyg og håndter trusler og vold” 2018
“Når vold bliver virkelighed, dvs. hvis en konflikt udvider sig med f.eks. slag, spark, kast med ting, trusler om vold, skældsord m.v., er det vigtigt at den enkelte medarbejder ved, hvordan episoden og følgerne af episoden håndteres…”
Undervisningsministeriet, 2018:
Danmarks Lærerforening, som opfordrer skoler og kommuner til at have et stærkt beredskab – der er et stigende antal voldsepisoder med en lærer som offer, og det har konsekvenser. Vi ser desværre, at lærere også er sygemeldte i længere tid på grund af det her. Der er flere sygemeldinger. Og nogle lærere opgiver folkeskolen, fordi de oplever vold.
Næstformand Dorte Lange, Danmarks Lærerforening, maj 2019:
5/5
Det var inspirerende at få opfrisket det juridiske grundlag vi bevæger os på, og du leverede på en engagerende måde. Vi fik alle meget ud af dagen og kunne næsten ikke stoppe!”

Mette Bødker
Heldagsklasseleder, Skårup Skole

SKRÆDDERSYET TIL FOLKESKOLER OG SPECIALSKOLER

3-4 timers specialdesignet kursus i FAGLIG NØDVÆRGE

På kurset lærer man, hvordan man som medarbejder, leder eller plejefamilie kan håndtere de svære og potentielt voldsomme situationer, der kan opstå i forbindelse med i arbejdet med grænseoverskridende børn.

Kurset behandler relationens betydning, selvværdsarbejde, højnelse af skriftlighed, forståelse af lovgivning og praktisk kunnen.

Man vil som kursusdeltager stå bedre rustet til praktisk, at kunne håndtere udad-reagerende adfærd, herunder i sidste ende, at kunne håndtere nødværge kortvarigt og skånsomt.

“Jørn Vestergaard vil imidlertid overlade det til andre faggrupper, folk med praktisk erfaring på området og særligt sagkyndige at udvikle en god praksis…
Under alle omstændigheder er det selvsagt vigtigt, at der er et passende beredskab med henblik på tilspidsede situationer, og det er vel også en selvfølgelighed på skoler, hvor sådanne episoder jævnligt forekommer.
Al tabu og fortielse omkring magtanvendelsesprocessen er skadelig for den pædagogiske udvikling, for de involveredes muligheder for at klare vanskelige situationer og for elevens velfærd. Forudsætning for en god pædagogisk udvikling er, at der er et positivt arbejdsmiljø med åbenhed og tillid, således at der er plads til dialog, refleksion og selvrefleksion.”

Jørn Vestergaard, lic.jur. & docent Københavns Universitet, "Magtanvendelse i Folkeskolen” – Et inspirationshæfte, Børnerådet i samarbejde med Undervisningsministeriet

FORSTÅ
LOVGIVNINGEN
OG ANVENDELSE I PRAKSIS

KONFLIKtHÅNDTERING I FOLKE- OG SPECIALSKOLER

Få de bedste værktøjer TIL KONFLIKTHÅNDTERING på jeres SKOLE

“Det er så unødvendigt, at en opbygget relation, kan ødelægges på få sekunder – fordi en konflikt eller magtanvendelse håndteres forkert.”

  • opnå forståelse for gældende lovgivning på området, herunder følgeteknik, faglig nødværge og skånsom magtanvendelse.
  • Lær at udføre nødværge uden smerte, og med fokus på relationen og omsorg.
  • Desuden vil skriftlig indberetning og selvforsvar for medarbejderen indgå.

“En rigtig god start på et nyt skoleår, hvor alle medarbejderne på skolen, lærere, pædagoger og ledelse var repræsenteret. Vi fik en forståelig og præcis formidling af lovgivningen på området. Det var rart med nogle få øvelser, som vi kan anvende i vores pædagogiske arbejde til hverdag.” 

Mia Filtenborg Borup Kracht, Skoleleder

“Tak for et udbytterigt kursus. Vi var en blanding af lærere, pædagoger og ledelse fra både almen- og specialområdet, og indholdet var relevant for os alle. Vi blev skærpet på det lovmæssige grundlag og fik konkrete og brugbare anvisninger, der er anvendelige i det praktiske, pædagogiske arbejde”. Både ledelse og medarbejdere blev klogere”.

Heidi Dalby, Afdelingsleder, Samsø skole
“Tusind tak for i går, det var en fornøjelse. Dejligt at have noget konkret at spille bold op ad, hvilket medarbejderne også har kvitteret for.”
Thomas Chr. Trønning, Skoleleder, Møllevangskolen, Aarhus