FOLKESKOLER

“Inden for det seneste år har over 45% af undervisere en eller flere gange været udsat for fysisk vold. For lederene er tallet over 30%”
(Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, nov. 2021)

FOLKESKOLER & SPECIALSKOLER

FOLKESKOLER & SPECIALSKOLER

KURSUS I SKÅNSOM MAGTANVENDELSE

Statistikker og undersøgelser taler sit tydelige sprog. Alt for mange lærere og pædagoger er bange for,  – og udsatte for trusler og vold.

Samtidig er et højt, men ukendt antal børn udsat for magtanvendelser. Utryghed er et gennemgående ord på skolerne. Også for at man som underviser kan komme i ansættelsesmæssige problemer, hvis man griber ind i en konflikt – og gør fejl.

Mange er usikre på hvad loven reelt giver mulighed for, og hvordan man praktisk udfører en skånsom magtanvendelse uden relationen går tabt?

Gør som over 1000 af dine kollegaer: Bliv klædt på, til et ansvarligt kompetance niveau sammen med dine kollegaer. For børnenes og de voksnes skyld.

Magt & Omsorg tilbyder et 3 timers specialdesignet kursus i Skånsom magtanvendelse.

Her lærer man, hvordan man som medarbejder og leder på skolen kan håndtere de svære og potentielt voldsomme situationer, der kan opstå i forbindelse med arbejdet med grænseoverskridende børn.
Kurset er ligeligt vægtet på teoretisk og praktisk undervisning.
Man vil som kursusdeltager stå bedre rustet i konfliktnedtrapning, og i sidste ende, at kunne håndtere en magtanvendelse kortvarigt og skånsomt.

Oplagte fordele ved at bruge Magt og Omsorg:

  • Jeg kommer til jer, og alle medarbejdere får samme viden og træning
  • I vil modtage et 3-timers intensivt og specialdesignet indhold
  • Kurset afholdes når det passer jer
  • Underviseren har relevant baggrund, +20 års erfaring som socialpædagog og leder

“Al tabu og fortielse omkring magtanvendelsesprocessen er skadelig for den pædagogiske udvikling”

(Jørn Vestergaard lic.jur. Københavns Universitet, September 2005)

Video om kursus:

Undervisningsministeriet, 2018:

Forebyg og håndter vold og trusler

“Når vold bliver virkelighed, dvs. hvis en konflikt udvider sig med f.eks. slag, spark, kast med ting, trusler om vold, skældsord m.v., er det vigtigt at den enkelte medarbejder ved, hvordan episoden og følgerne af episoden håndteres…”

Danmarks Lærerforening, maj 2019:

Danmarks Lærerforening, som opfordrer skoler og kommuner til at have et stærkt beredskab – der er et stigende antal voldsepisoder med en lærer som offer, og det har konsekvenser.
Vi ser desværre, at lærere også er sygemeldte i længere tid på grund af det her. Der er flere sygemeldinger. Og nogle lærere opgiver folkeskolen, fordi de oplever vold, siger foreningens næstformand Dorte Lange.

Jørn Vestergaard, lic.jur. & docent
Københavns Universitet:

“Jørn Vestergaard vil imidlertid overlade det til andre faggrupper, folk med praktisk erfaring på området og særligt sagkyndige at udvikle en god praksis…
Under alle omstændigheder er det selvsagt vigtigt, at der er et passende beredskab med henblik på tilspidsede situationer, og det er vel også en selvfølgelighed på skoler, hvor sådanne episoder jævnligt forekommer.
Al tabu og fortielse omkring magtanvendelsesprocessen er skadelig for den pædagogiske udvikling, for de involveredes muligheder for at klare vanskelige situationer og for elevens velfærd. Forudsætning for en god pædagogisk udvikling er, at der er et positivt arbejdsmiljø med åbenhed og tillid, således at der er plads til dialog, refleksion og selvrefleksion.”

“Magtanvendelse i Folkeskolen” – Et inspirationshæfte, Børnerådet i samarbejde med Undervisningsministeriet

Kursusområdet:

Kontakt mig nu og få et uforpligtende tilbud på et kursus til netop jer!

KONTAKT