FOLKESKOLER

“Inden for det seneste år har hver femte lærer en eller flere gange været udsat for fysisk vold.”
(Danmarks Lærerforening, maj 2019)

FOLKESKOLER & SPECIALSKOLER

KURSUS I SKÅNSOM MAGTANVENDELSE

“På en arbejdsplads, hvor der er risiko for voldsomme episoder, har ledelsen pligt til at instruere og oplære medarbejderne i at håndtere dem”
(Lov om arbejdsmiljø § 17 og bekendtgørelse om arbejdets udførelse, § 18.)

Magt & Omsorg tilbyder et 3 timers specialdesignet kursus i Skånsom magtanvendelse.

Her lærer man, hvordan man som medarbejder eller leder på skolen kan håndtere de svære og potentielt voldsomme situationer, der kan opstå i forbindelse med i arbejdet med grænseoverskridende børn.
Kurset er primært fokuseret på praktisk undervisning, og mindre på det teoretiske.
Man vil som kursusdeltager stå bedre rustet til praktisk, at kunne håndtere udad-reagerende adfærd, herunder i sidste ende, at kunne håndtere en magtanvendelse kortvarigt og skånsomt.

Oplagte fordele ved at bruge Magt og Omsorg:

  • Jeg kommer til jer, og alle medarbejdere får samme viden og træning
  • I vil modtage et 3-timers intensivt og specialdesignet indhold
  • Kurset afholdes når det passer jer
  • Underviseren har relevant baggrund, +20 års erfaring som socialpædagog og leder

“Al tabu og fortielse omkring magtanvendelsesprocessen er skadelig for den pædagogiske udvikling”

(Jørn Vestergaard lic.jur. Københavns Universitet, September 2005)

Video om kursus:

Undervisningsministeriet, 2018:

Forebyg og håndter vold og trusler

“Når vold bliver virkelighed, dvs. hvis en konflikt udvider sig med f.eks. slag, spark, kast med ting, trusler om vold, skældsord m.v., er det vigtigt at den enkelte medarbejder ved, hvordan episoden og følgerne af episoden håndteres…”

Danmarks Lærerforening, maj 2019:

Danmarks Lærerforening, som opfordrer skoler og kommuner til at have et stærkt beredskab – der er et stigende antal voldsepisoder med en lærer som offer, og det har konsekvenser.
Vi ser desværre, at lærere også er sygemeldte i længere tid på grund af det her. Der er flere sygemeldinger. Og nogle lærere opgiver folkeskolen, fordi de oplever vold, siger foreningens næstformand Dorte Lange.

Jørn Vestergaard, lic.jur. & docent
Københavns Universitet:

“Jørn Vestergaard vil imidlertid overlade det til andre faggrupper, folk med praktisk erfaring på området og særligt sagkyndige at udvikle en god praksis…
Under alle omstændigheder er det selvsagt vigtigt, at der er et passende beredskab med henblik på tilspidsede situationer, og det er vel også en selvfølgelighed på skoler, hvor sådanne episoder jævnligt forekommer.
Al tabu og fortielse omkring magtanvendelsesprocessen er skadelig for den pædagogiske udvikling, for de involveredes muligheder for at klare vanskelige situationer og for elevens velfærd. Forudsætning for en god pædagogisk udvikling er, at der er et positivt arbejdsmiljø med åbenhed og tillid, således at der er plads til dialog, refleksion og selvrefleksion.”

“Magtanvendelse i Folkeskolen” – Et inspirationshæfte, Børnerådet i samarbejde med Undervisningsministeriet

Kursusområdet:

Kontakt mig nu og få et uforpligtende tilbud på et kursus til netop jer!

KONTAKT