Ledersparring

Få sparring med mig som partner

Ofte er man alene som leder

Når det gælder dialogen med chefen, souschefen, ligestillede, bestyrelsen, tilsynet, kommunen, anbringende kommuner, medarbejdere, den generelle supervisor for stedet – er der magt på spil.

Ens ægtefælle og venner kan være velmenende, men inkompetente rådgivere.

Jeg er uddannet Systemisk Leder & Konsulent ved MacMann Berg, og har over 20 års erfaring som socialpædagog og leder. Altså ved jeg hvilken verden du befinder dig i, – og kan give dig et kvalificeret med- og modspil.

Sessions af 1-2 timer, hvor du som leder vil kunne drøfte alt i et magtfrit og fortroligt rum. Formen kan være på en aftalt lokation, via Zoom eller walk&talk.

I “Leder-sparring” kan alt italesættes, lige fra pædagogik, personale, ledelsesteam, bestyrelsen, egen usikkerhed, etc.

Sparringen vil tage udgangspunkt i en Systemiske anerkende tilgang, min egen praktiske ledelseserfaring og sund fornuft.

Målet vil altid være, at du oplever

  • at kunne tale frit,
  • at have benævnt det vanskelige og blive forstået,
  • at have fået en kvalificeret drøftelse,
  • og ofte fået en tilpas forstyrrelse at gå videre med

Prisen vil være kr. 4.000 + kørsel og moms for 2 timer på en aftalt lokation eller Walk & Talk

Prisen for et Zoom møde vil være kr. 1.500 + moms pr. påbegyndt time.

Niels Bräuner

Ledelses- og pædagogisk konsulent

Magt & Omsorg giver en nødvendig, efterspurgt og konkret pædagogisk- og ledelsesmæssig uddannelse i, hvordan du praktisk håndterer magtanvendelser.

Kernekompetencer:

  • Uddannet socialpædagog

  • 10 års erfaring som socialpædagog
  • 10 års erfaring som leder

  • Systemisk Leder og Konsulent uddannelse, ved MacMann Berg